Het Chakra systeem

Het chakra systeem is een raamwerk, dat zo’n vierduizend jaar geleden in India is ontstaan. Chakra’s zijn “knooppunten” op het lichaam; de “energie-centra”, die allemaal corresponderen met een bepaald lichaamsgebied en de daarin aanwezige lichaamsdelen en organen. De chakra’s zijn opgestapeld in een kolom en lopen van onder aan de rug tot boven aan de kruin.

Er bevinden zich ook kleinere chakra’s in handen, voeten vingertoppen en schouder (en dus ook in poten, klauwen, tenen) maar ik beperk me echter tot de 7 hoofdchakra’s.

Ieder van deze chakra’s heeft een naam en correspondeert met een bepaald lichaamsdeel. Het meten van de energie van een chakra, verschaft informatie over de functie van klieren en organen in het gebied dat de chakra beslaat en geeft ook informatie over onderliggende emoties die ons functioneren kunnen belemmeren.

Chakra Naam Ligging
1e chakra seks- of wortelchakra tussen de anus en het geslachtsorgaan
2e chakra stuitchakra op het stuitbeen
3e chakra zonnevlecht op de lendenwervel ter hoogte van de navel/ plexus solaris
4e chakra hartchakra op de borstwervel ter hoogte van het hart
5e chakra keelchakra op de halswervel ter hoogte van de bovenkant van de schouders
6e chakra voorhoofdschakra of “derde oog” op het midden van het voorhoofd
7e chakra kruinchakra boven op het hoofd, op de kruin

Alle organen en functies zijn verbonden met gevoelens en hebben naast een mechanische functie ook een energetische functie. Het niet goed functioneren van een orgaansysteem kan de emotionele gesteldheid weerspiegelen en kan een aanwijzing zijn voor emotionele blokkades.