Wist u dat u homeopathie ook in acute gevallen kunt gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u valt of door een wesp wordt gestoken? Het kan zelfs als pijnstilling worden gebruikt bij sportblessures en helpen om je verdriet beter te verwerken of weer structuur te krijgen in het leven.

Homeopathie werkt niet traag, zoals veel mensen soms denken. In acute gevallen kan het zelfs sneller werken dan een pijnstiller of antibiotica. Is de klacht chronisch, dan is er meer tijd nodig. Bij homeopathie denken veel mensen aan middelen gemaakt van planten. Dit zijn dus allemaal verkeerde aannames.

Wat is Homeopathie

Homeopathie is een holistische vorm van geneeskunde. De naam homeopathie komt van het Griekse woord homoios dat ‘gelijk of gelijksoortig’ betekent en pathos, dat ‘lijden’ betekent. De grondslag van de homeopathie is de similia-wet of het gelijksoortigheidsprincipe, wat wil zeggen dat het gelijke genezen wordt door het gelijkende (Latijn: “Similia similibus curentur”). De grondlegger van de homeopathie is Samuel Hahnemann.

Het gelijksoortigheids-principe

Het gelijksoortigheids-principe houdt in dat een bepaalde stof, die in hoge doseringen bij gezonde mensen of dieren bepaalde verschijnselen veroorzaakt, in een lage, gepotentieerde (en dus homeopathische dosering), een genezende werking kan hebben bij een ziekte met gelijksoortige verschijnselen. De kracht van het middel moet net iets sterker zijn dan de ziekte, zodat het middel de ziekte kan uitdoven. Op deze manier wordt met homeopathie het zelfherstellend vermogen van mens of dier gestimuleerd.

 Homeopathische middelen

Homeopathische middelen bestaan uit natuurlijke substanties die uit planten, dieren, mineralen, lichaamseigen stoffen of chemische verbindingen worden gewonnen. Ook worden homeopathische bewerkingen gemaakt van medicijnen. Door de homeopathische bewerking van de middelen houden we alleen de energie van de middelen over en niet de eventuele giftige werkingen ervan. Er wordt gewerkt met verschillende sterktes, ook wel potenties genoemd

Al deze verschillende potenties hebben allemaal hun eigen werkingsgebieden. Wel kan gesteld worden dat hoe hoger de potentie, hoe groter het werkingsgebied. De keuze voor een potentie hangt af van de kracht van de ziekte en de levensenergie van de degene die het middel krijgt voorgeschreven, maar ook of het om een acute of een chronische aandoening gaat. De dosis dient altijd minimaal te zijn.

Ziekte

Hahnemann omschreef ziekte als een “ontstemming” van de levensenergie. Deze ontstemming wordt veroorzaakt door ziekmakende agentia. De agentia kunnen ziekteverwekkers zijn als bacteriën, virussen, schimmels, etc., maar ook gebeurtenissen zoals verdriet, emotionele schok, schrik, weersveranderingen. De ziekte maakt zich uiteindelijk kenbaar door het uiten van symptomen. De symptomen zijn daarom de sleutel naar het juiste middel. Dit betekend niet dat homeopathie symptoombehandeling is, er wordt gekeken naar de symptomen die individueel en uniek zijn en tegelijkertijd het meest karakteristiek voor de individu. Deze symptomen zijn algemene symptomen die betrekking hebben op het individu en niet alleen op het klinische ziektebeeld.